Ogłoszenie

W związku ze zmianą profilu działalności spółka działająca w branży przetwórstwa odpadów drzewnych i drewna poużytkowego ogłasza zaproszenie do rokowań dotyczących: Nieruchomości produkcyjnej o pow. 2,6 ha

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Białystok, podlaskie
Powierzchnia
26 000 m2
Numer ogłoszenia
33902851
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
3SPARE SP. Z O.O.

SzczegółyOgłoszenie
W związku ze zmianą profilu działalności spółka działająca w branży przetwórstwa odpadów drzewnych i drewna poużytkowego ogłasza zaproszenie do rokowań dotyczących:
1. Zakupu linii technologicznych i urządzeń służących do recyklingu drewna składających się m.in. z:
(a) Linii rozdrabniania surowca drzewnego odpadowego marki HAMMEL o wydajności od 25 do 40 ton/h (zależnie od rodzaju surowca) składającej się z rozdrabniacza wstępnego typ VB 850 oraz domielacza NZS 1000, a także dodatkowych urządzeń peryferyjnych i przenośnikowych;
(b) Instalacji do automatycznego sortowania drewna i odpadów drzewnych marki INSTAMLEC S.r.l. (Włochy) o wydajności ok. 120 000 ton rocznie (zależnie od rodzaju surowca);
(c) Instalacji sortowania ręcznego marki POMECH;
(d) Wyposażenia warsztatowego;
2. Nieruchomości produkcyjnej o pow. 2,6 ha w miejscowości Wieruszów, woj. łódzkie zabudowanej budynkami produkcyjnymi oraz magazynowymi.
Potencjalni oferenci zainteresowani przystąpieniem do rokowań winni przesłać oferty wstępne zawierające podstawowe informacje rejestrowe i dane o działalności profesjonalnej wraz z szacunkową ceną ofertową oraz oświadczeniem o gotowości przystąpienia do rokowań. Na podstawie ofert wstępnych Spółka dokona wyboru Oferentów, którym udostępnione zostanie szczegółowe memorandum informacyjne i techniczne oraz określony zostanie harmonogram negocjacji.
Oferty wstępne należy przesłać w formie pisemnej w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku na adres:
DT Automatyzacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-196 Białystok, ul. Jana Matejki 43, do rąk: Tomasz Tajak, lub w formie korespondencji email na adres: t.tajak@dt-automatyzacja.pl
Spółka zastrzega prawo do odstąpienia od rokowań w każdym czasie lub prowadzenie rokowań z wybranym oferentem.
33902851
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: