Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji udziału nr 48 w wysokości 1300/47195 w prawie własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 43b/użytk.55

kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
13 m2
Cena
17 025 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
29-04-2019
Numer ogłoszenia
33902886
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-008 Bydgoszcz
Ulica
Słowackiego 1
Nr telefonu
525610226
Email
komornik.wozny@kancelaria.komornicza.com.pl
Strona www
www.kancelaria.komornicza.com.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniel Woźny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.04.2019 r. o godz. 11.00 w budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a, w sali nr 1.05 odbędzie się pierwsza licytacja:
- udziału nr 48 w wysokości 1300/47195 w prawie własności nieruchomości położonej: Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/użytk. 55, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00205594/4, należącego do dłużnika Roksany Straszewskiej. Przedmiotową nieruchomość stanowi miejsce postojowe G-9 o powierzchni 13 m2. Suma oszacowania wynosi 22 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 270,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 26.04.2019 r.
- udziału nr 49 w wysokości 300/47195 w prawie własności nieruchomości położonej: Bydgoszcz, ul. Karpacka 43b/użytk. 55, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00205594/4, należącego do dłużnika Roksany Straszewskiej. Przedmiotową nieruchomość stanowi komórka lokatorska K-53 o powierzchni 3 m2. Suma oszacowania wynosi 5 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 520,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 26.04.2019 r.
Rękojmię można uiścić w kasie kancelarii lub na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Wydział Bankowości Transakcyjnej 38 2030 0045 1110 0000 0238 7270. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty, oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 17.04.2019 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10.00 do godz. 10.30. W siedzibie kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daniela Woźnego można oglądać operat szacunkowy nieruchomości wraz z odpisem protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.
33902886
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: