Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Łąkowej

kujawsko-pomorskie, Solec kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Solec kujawski, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
1 059 m2
Cena
112 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
14-05-2019
Numer ogłoszenia
33904416
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
23 Stycznia 7
Nr telefonu
523870119
Email
nieruchomosci@soleckujawski.pl
Strona www
www.bip.soleckujawski.pl

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
ogłasza:
1) Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim, przy ul. Sowiej, nr ew.: 2766 o pow.: 0,1419 ha, objętej KW nr BY1B/00188063/7
Cena wywoławcza netto wynosi: 105 006,00 zł
(do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT)
Zaliczka wynosi: 10 500,60 zł (wpłata zaliczki i zgłoszenie udziału w rokowaniach do 08.05.2019r.)
Rokowania odbędą się w dniu 14.05.2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.
2) I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Łąkowej, nr ew.: 2203/1, o pow.: 0,1059 ha objętej KW nr BY1B/00069193/7, wraz z 1/7 udziału w gruncie działki nr ew.: 2203/11 objętej KW nr BY1B/00194728/2
Cena wywoławcza wynosi: 112 600,00 PLN.
Wadium wynosi: 11 260,00 PLN (wpłata do 08.05.2019r.)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.
3) I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Solec Kujawski, położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Łąkowej, nr ew.: 2203/2, o pow.: 0,1067 ha objętej KW nr BY1B/00069193/7, wraz z 1/7 udziału w gruncie działki nr ew.: 2203/11 objętej KW nr BY1B/00194728/2
Cena wywoławcza wynosi: 112 600,00 PLN.
Wadium wynosi: 11 260,00 PLN (wpłata do 08.05.2019r.)
Przetarg odbędzie się w dniu 14.05.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7.
Dodatkowe informacje o rokowaniach i przetargach uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7, pokój nr 5, tel.: (52) 387 01 19, e-mail: nieruchomosci@soleckujawski.pl.
Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.
33904416
drukuj ogłoszenie