Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak ogłasza że dnia 16 maja 2019r. o godz 12:30 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dmosin Pierwszy 20 obręb 27 Dmosin

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, łódzkie
Powierzchnia
18 419 m2
Cena
92 000 zł
Numer ogłoszenia
33906373
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUA SPONTE SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzezinach Andrzej Jóźwiak (tel. 468744740) ogłasza, że: dnia 16-05-2019r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brzezinach mającego siedzibę przy Ul. Waryńskiego 34 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi.
Działka nr 40 o powierzchni 1,8419 ha, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Część działki z zabudowaniami ogrodzona. Działka uzbrojona w infrastrukturę techniczną : elektryczną sieciową , wodociągową sieciową, ogrzewanie lokalne, kanalizacji brak.
Na działce budynek mieszkalny parterowy z nieużytkowym poddaszem w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użyt.25 m2. oraz murowany budynek gospodarczy i garaż. Budynek wybudowany w latach 50-tych XX w. Nieruchomość należy do dłużnika: RÓŻA CHĄDRZYŃSKA
położona: 95-061 Dmosin, Dmosin Pierwszy 20, Obręb 27 Dmosin, działka nr 40 ,
dla której Sąd Rejonowy w Brzezinach IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW LD1B/00014143/8 [NKW: LD1B/00014143/8].
Suma oszacowania wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 200,00zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg..
Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Brzezinach 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Uwaga!
Przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna. Egzekucja z tej nieruchomości została wszczęta po dniu 30.04.2016 r. Z uwagi na powyższe ma do niej zastosowanie ograniczenie wynikające z art.2a i innych Ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego(jed.tekst Dz.U.z 2012r. poz.803 w brzmieniu ustalonym przez art.7 pkt 4 Ustawy z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw(Dz.U.z 2016 r.poz.565) Do licytacji mogą przystąpić jedynie osoby, które spełniają warunki nabycia nieruchomości rolnej określone w ustawie z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2017. 2196)
Więcej szczegółów na :
www.brzeziny-komornik.pl
33906373
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: