Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu ogłasza pierwszą licytację lokalu mieszkalnego nr 14 położonego przy ul. Stalowej 15

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stalowa 15, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
20 m2
Cena
120 600 zł
Numer ogłoszenia
33907603
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Świebodzka 105
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej Jankowski

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej Maciej
Jankowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955
kpc, że w dniu:
13 czerwca 2019 r. o godz. 09:30
w sali nr 105 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy
ulicy Świebodzkiej 5 odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 14 stanowiącego odrębną nieruchomość,
położonego we Wrocławiu, przy ul. Stalowej 15 dla którego księgę
wieczystą nr WR1K/00138597/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego dla Wrocławia Krzyków we Wrocławiu.
Lokal o powierzchni użytkowej 20,00 mkw, położony jest na trzecim
piętrze budynku. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki schodowej.
Lokal składa się z przedpokoju , 1 pokoju, łazienki. W przedpokoju
znajduje się aneks kuchenny. Do mieszkania przynależy loggia oraz udział
258/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania
wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal stanowi własność dłużnika:
Zub Arkadiusz
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 120 600,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 90 450,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.060,00 zł najpóźniej w dniu
poprzedzającym przetarg w gotówce lub przelewem na konto komornika nr:
88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 PKO BP S.A. I O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej
nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób
trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia
własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem
z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące
egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.
K O M O R N I K
Maciej Jankowski
33907603
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: