Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Józefowo

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
19 700 m2
Cena
341 925 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-05-2019
Numer ogłoszenia
33908415
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-200 Radziejów
Ulica
Rynek 3
Nr telefonu
542853391
Email
radziejow@komornikd.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Leszek Bończyk (tel. 54 285 33 91) ogłasza, że dnia 28.05.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Radziejowie mającego siedzibę przy ul. Brzeskiej 20 w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o powierzchni: 1,9700 ha, zabudowanej: budynkiem mieszkalnym, położonej: gm. Izbica Kuj., Józefowo,
dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radziejowie prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WL1R/00034319/7].
Suma oszacowania wynosi 455 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 341 925,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 45 590,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA o. Centrum w Ciechocinku 20 1020 5200 0000 4402 0020 9015.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33908415
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: