Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Rypin o g ł a s z a nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

kujawsko-pomorskie, Rypin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dworcowa, Rypin, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
775 100 m2
Cena
2 100 000 zł
Numer ogłoszenia
156380
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


 

Burmistrz Miasta Rypin


o g ł a s z a


nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rypin, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej.


Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość ozn. nr geod. 2224/5 o powierzchni  0,7751 ha, zapisana w KW Nr  WL1Y/00016178/9 położona w Rypinie przy ul. Dworcowej.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa jedno  i wielorodzinna.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4U - zabudowa usługowa.
Określenie użytków: RIVa - 0,1498 ha, R IVb - 0,5186 ha, R V - 0,1067 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.100.000,-zł netto (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń (pok. 104) Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 21 czerwca 2019r. na konto Urzędu w BGŻ BNP Paribas O/Rypin Nr 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 wadium
w gotówce (pieniądzu) w wysokości 200.000,-zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40 oraz na stronie internetowej Urzędu www.rypin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.eu.
Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pok. 108, telefon: 54 280 96 27.

Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski

 

drukuj ogłoszenie