Ogłoszenie

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości położonej Rogoźno Wielkopolskie.

wielkopolskie, Oborniki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oborniki, wielkopolskie
Powierzchnia
6 499 m2
Cena
836 700 zł
Numer ogłoszenia
33908631
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-600 Oborniki
Ulica
Mikołaja Kopernika 31 lok. 5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W OBORNIKACH TOMASZ CHOJNACKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PO1O/00021499/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12.06.2019 r. o godz. 09.15 w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 3 odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników :Halina Bierła i Jan Bierła położonej: 64-610 Rogoźno Wielkopolskie, Boguniewo, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: PO1O/00021499/0].
Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części Boguniewa, dojazd zapewnia nieutwardzona droga łącząca się w odległości ok. 1 km z asfaltową drogą gminną. Prawo własności gruntu działek nr 105/7, 106/5 o powierzchni 6499 m2, o płaskim ukształtowaniu terenu i nieregularnym, zgeometryzowanym kształcie. Zasadnicza, zbliżona kształtem do prostokąta, część terenu zabudowana jest budynkiem o charakterze produkcyjnym z zapleczem biurowo-socjalnym oraz przylegającym do niego budynkiem magazynowym powstałym z pierwotnie istniejącej wiaty magazynowej. W południowo-wschodniej części działek znajduje się betonowy plac składowy. Pozostały obszar jest nieutwardzony, miejscowo zagospodarowany zielenią ozdobną. Część wschodnia nieruchomości, oddalona nieco od zabudowań ma charakter rekreacyjny - teren z zadbanym trawnikiem otoczony jest ciągiem drzew iglastych wzdłuż ogrodzenia. Cały teren ogrodzony jest płotem wykonanym z prefabrykowanych elementów betonowych. Wjazd od strony północno-zachodniej zapewnia przesuwna brama stalowa z napędem elektrycznym. Przebieg ogrodzenia różni się nieznacznie od przebiegu geodezyjnych granic działek ewidencyjnych przede wszystkim w północno-zachodniej części nieruchomości. Uzbrojenie nieruchomości: wodociąg, kanalizacja lokalna (zbiorniki bezodpływowe), energia elektryczna. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym, składającym się z kilku przylegających do siebie części o łącznej powierzchni użytkowej
1 059,6 m2. Kilkudziesięcioletnia zabudowa została rozbudowana i zmodernizowana w latach 2002-2003 i w 2009 roku. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, obejmuje pomieszczenia dwóch hal produkcyjnych, do których przylega zaplecze socjalne i kotłownia (piec na paliwo stałe). Od strony północnej do hal przylega dobudowana, niższa część biurowa obejmująca wiatrołap, dwa pomieszczenia administracyjno-biurowe, salę konferencyjną, zaplecze sanitarno-socjalne i pokój wypoczynkowy. Na tyłach hal produkcyjnych znajduje się ponadto budynek magazynowy o pow. 106,01 m2 powstały z pierwotnie istniejącej wiaty magazynowej. Do wiaty zamontowano ściany osłonowe z blachy trapezowej, które zostały ocieplone styropianem, a dostęp umożliwiają dwie bramy dwuskrzydłowe w konstrukcji stalowej.
Suma oszacowania wynosi 836 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 557 800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Poznaniu 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07.00 do godz.15.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
33908631
drukuj ogłoszenie