Ogłoszenie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA DRUGIUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

warmińsko-mazurskie, Lidzbark Warmiński

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lidzbark Warmiński, warmińsko-mazurskie
Cena
714 665 zł
Numer ogłoszenia
156398
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-05-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA DRUGIUSTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY MIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI, POŁOŻONEJ W OBRĘBIE KŁĘBOWO NAD JEZIOREM SYMSAR, GMINA LIDZBARK WARMIŃSKI, POWIAT LIDZBARSKI,WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Działka 100/4 o powierzchni 8192m2 zapisana w KW nr OL1L/00026718/4 zabudowana budynkiem wczasowym o powierzchni 1388,25m2, budynkiem kolonijnym o powierzchni użytkowej 375,28m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 58,21m2, budynkiem hydroforni o powierzchni użytkowej 41,69m2, budowlą oczyszczalni ścieków wraz z udziałem w częściach wspólnych 3/180 w działkach 100/9,100/12, 100/13, 100/42, 100/60, 100/61, 100/68, 100/83, oznaczona w planie zagospodarowania symbolami: częściowo 01KD10-droga dojazdowa publiczna zakończona placykiem manewrowo zwrotnym o nawierzchni utwardzonej, dojazddo pomostów, 11Ko-teren istniejącej oczyszczalni ścieków adaptowany, 1UTm-teren istniejącego schroniska młodzieżowego „ŚWITEŹ", 10WZ-teren istniejącego ujęcia wody z hydrofornią adaptowany, 010KDW-projektowane drogi dojazdowe wewnętrzne o nawierzchni gruntowej, stabilizowanej, 2UT-teren istniejącego pola namiotowego. W zakresie gospodarki ściekami ustala się nakaz odprowadzania ścieków z terenów istniejącej i projektowanej zabudowy systemem sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie schroniska młodzieżowego „ŚWITEŹ".
Nieruchomość położona jest w centrum Warmii,nad urokliwym jeziorem, otoczona lasamiprzy utwardzonej drodze powiatowej. Cicha, spokojna i atrakcyjna wypoczynkowo okolica.

Cena wywoławcza nieruchomości: 714.665,87zł, w tym wartość budynków i budowli: 518.617,87zł, wadium: 72.000,00zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 5LIPCA 2019 ROKU O GODZINIE 9.00
W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM,
UL. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14
W SALI KONFERENCYJNEJ (PARTER).

1. W przetargu nieograniczonym mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 1lipca 2019 roku wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim: Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13 1160 2202 0000 0000 6193 1481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek bankowy Urzędu.
2. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
3. Szczegółowych informacji udziela w Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Świętochowskiego 14, pok. 101 (I piętro), tel. 89 7678513. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim oraz na stronie internetowejhttp://lidzbarkw-um.bip-wm.pl i www.lidzbarkw.eu w zakładce: „nieruchomości" -„przetargi".

 

drukuj ogłoszenie