Ogłoszenie

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na przetargi ustne nieograniczone

łódzkie, Aleksandrów łódzki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wierzbińska, Aleksandrów łódzki, łódzkie
Powierzchnia
862 m2
Cena
598 000 zł
Numer ogłoszenia
33911065
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Plac Kościuszki
Osoba kontaktowa
GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

SzczegółyBURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na
przetargi ustne nieograniczone
Położenie nieruchomościAleksandrów Łódzki,
ul. Wierzbińska 38
KWLD1G/00102361/1
Nr działki127
Powierzchnia nieruchomości
0,8628ha
Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego
B16MN, 17MN,B20MN, 21U/MN,B18MN,
60KL,64.1KL, 68KD, 69KD, 59KD
Cena nieruchomości598.000,00zł
WADIUM:
1)do kiedy wpłacić
2) wysokość
1) 03 lipca 2019r.
2) 120.000,00zł
Data i godzina przetargu10 lipca 2019r.
godz. 12.00
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2 (mała sala w Biurze Rady).
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009. W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 03 lipca 2019r.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie Urzędu.
Ogłoszenia o przetargach publikowane są na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, a ponadto na nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży oraz w prasie lokalnej, ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 112, tel. 42 270 03 54 i 42 270 03 53.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
33911065
drukuj ogłoszenie