Ogłoszenie

Ogłoszenie o licytacji lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Strzelce Górne 11/3

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, ---, kujawsko-pomorskie
Cena
62 133,33 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-06-2019
Numer ogłoszenia
33911509
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-004 Bydgoszcz
Ulica
Pl. Wolności 5/7
Nr telefonu
523415277
Email
bydgoszcz5@komornik.pl
Strona www
www.rasch-komornik.pl

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Grażyna Rasch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6.06.2019 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64a w sali nr 1.05 odbędzie się
druga licytacja
lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w powiecie bydgoskim, gmina Dobrcz, miejscowość Strzelce Górne 11/3 (obecnie Strzelce Górne, ul. Długa 9/3), dla którego X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00090362/9 wraz z udziałem wynoszącym 321/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zapisanym w księdze wieczystej numer KW BY1B/00090341/0.
Suma oszacowania wynosi 93 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 62 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 320,00 zł.
Rękojmię można uiścić w kancelarii mieszczącej się w Bydgoszczy przy placu Wolności 5/7 (w dni powszednie w godz. 9.00-15.00) - najpóźniej do godz. 15.00 w dniu poprzedzającym przetarg lub na konto: BGŻ SA I o. Bydgoszcz: nr 86 2030 0045 1110 0000 0197 0470 - najpóźniej do godz. 14.00 w dniu powszednim poprzedzającym przetarg. W celu przystąpienia do przetargu należy na sali sądowej posiadać dowód uiszczenia rękojmi. Więcej na stronie internetowej www.rasch-komornik.pl i w kancelarii Komornika (plac Wolności 5/7, 85-004 Bydgoszcz).
33911509
drukuj ogłoszenie