Ogłoszenie

PHU " Domar " S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 29, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie ul. Zamojska 29.

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie
Numer ogłoszenia
33912107
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
20-102 Lublin
Ulica
Zamojska 29

SzczegółyPHU "Domar" S. A. z siedzibą w Lublinie ul. Zamojska 29, NIP 9462126510, wpis do KRS numer 0000053062, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 973.300 zł. ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie ul. Zamojska 29, składającej się z działki, o nr ew. 38, o pow. 608 m? z prawem użytkowania wieczystego, zabudowanej budynkiem handlowo-biurowym i kotłownią ( Dom Handlowy "Rusałka") o łącznej pow. ok. 1.293 m? z prawem własności - posiadającej księgę wieczystą: LU1A/00020176/8, bez obciążeń. Cena wywoławcza 2.500.000,- zł. (zwolniona z podatku VAT). Cena sprzedaży obejmuje prawo do korzystania z dodatkowego parkingu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 31 maja 2019 r. w kwocie 80.000,- zł. na rachunek: 69 1240 1503 1111 0010 0359 9382. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listownie z dopiskiem: "Przetarg Rusałka" do dnia 31 maja 2019 r. do godz. 14?? w biurze Spółki: 20-102 Lublin, ul. Zamojska 29 (obowiązuje data wpływu). Spółka zastrzega, że w przypadku ofert zbliżonych cenowo będzie przeprowadzony przetarg ustny. Spółka zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Dodatkowe informacje oraz regulamin przetargu w siedzibie Spółki, informacje także telefoniczne: (81) 532-40-30 lub drogą elektroniczną - poczta@domar.lublin.pl.
33912107
drukuj ogłoszenie