Ogłoszenie

Przetarg usnty nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabydowanych - Sulęcin obręb 47.

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sulęcin, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-06-2019
Numer ogłoszenia
33911563
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
LIPOWA 18
Osoba kontaktowa
GMINA SULĘCIN

SzczegółyB U R M I S T R Z S U L Ę C I N A
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezbudowanych.
Nr przetargu15/2018/V
16/2018/V
17/2018/V
18/2018/V
19/2018/V
20/2018/V
21/2018/V
22/2018/V
23/2018/V
24/2018/V
1/2019/II
2/2019/II
PołożenieSulęcin
obręb 47
Nr działki578
579
580
583
584
593
594
595
596
617
627
629
Pow. działki
/ha/
0.1211
0.1211
0.1211
0.1303
0.1319
0.1323
0.1307
0.1309
0.1321
0.1326
0.1358
0.1444
Księga wieczystaGW1U/00027975/7
GW1U/00027976/4
GW1U/00027979/5
GW1U/00027966/1
GW1U/00027980/5
GW1U/00003029/7
GW1U/00003020/4
GW1U/00027986/7
GW1U/00019214/6
GW1U/00027967/8
GW1U/00028224/5
GW1U/00028225/2
Cena wywoławcza
brutto
/zł /
84.944,-
84.944,-
84.944,-
91.402,-
92.521,-
92.804,-
91.685,-
91.820,-
92.669,-
93.013,-
95.264,-
101.291,-
Wadium
/zł/
9.000,-
9.000,-
9.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.00,-
11.00,-
Opis nieruchomościDla działek obowiązujący jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr V/30/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Słoneczne II'' w Sulęcinie opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 49 poz. 950 z dnia 22.04.2011 r.
Zapisy planu dla działek :
- 593,594,595,596,583,584,617,629 -MN -tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej,
- 580 w części oraz 578,579,627- MN- tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej w obszarze stanowisk archeologicznych podlegających ochronie.
Uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową przebiega w pasie drogowym ul. Jana Paska. Działki posiadają dostęp do działek wydzielonych pod drogi publiczne stanowiące własność Gminy Sulęcin oznaczonych w planie -KDD - tereny komunikacji kołowej. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ograniczeniami w rozporządzaniu, długami ani ciężarami .
Kolejne przetargi odbędą się 10.06.2019 r. od godz. 10 00 do 1330 ( co 15 minut ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, wadium płatne jest w kasie Urzędu lub na konto Gminy Sulęcin -Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 06.06.2019 r. wymagana kwota znajdowała się już na koncie. Pełna treść ogłoszenia podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 oraz na stronach internetowych : www.sulecin.pl, www.bip.sulecin.pl. Szczegółowe informacje : Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon ( 95) 755 36- 01 wew. 136.
33911563
drukuj ogłoszenie