Ogłoszenie

Komornik Sądowy informuje, że odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Łosie

mazowieckie, Radzymin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łosie, 05-250, Radzymin, mazowieckie
Powierzchnia
304 430 m2
Cena
305 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-06-2019
Numer ogłoszenia
33911928
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik, na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2019 r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Łosie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewidencyjne nr. 989/4, 1083/1, 1160, o łącznej powierzchni 3,0443 ha, w obrębie Łosie, gminie Radzymin, powiecie wołomińskim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00016110/1 należącej do dłużnika: EWA RADOMSKA, położonej: 05-250 Radzymin, Łosie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WA1W/00016110/1]. Suma oszacowania wynosi 411 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 308 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczegółowe obwieszczenie znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
33911928
drukuj ogłoszenie