Ogłoszenie

Komornik Sądowy informuje, że odbędzie się licytacja nieruchom

mazowieckie, Ząbki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Graniczna 10, 05-091, Ząbki, mazowieckie
Cena
281 250 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-06-2019
Numer ogłoszenia
33911930
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik, na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, Prądzyńskiego 3A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej przy ul. Granicznej 10, 05-091 Ząbki, powiat wołomiński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00004256/9, stanowiąca własność dłużnika Józefy Krystyny Romańskiej. Suma oszacowania wynosi 375 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 281 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 37 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczegółowe obwieszczenie znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
33911930
drukuj ogłoszenie