Ogłoszenie

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

mazowieckie, Ząbki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szwoleżerów 130 A/24, 05-091, Ząbki, mazowieckie
Powierzchnia
217 m2
Cena
432 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-06-2019
Numer ogłoszenia
33911931
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik, na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10.30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, Prądzyńskiego 3A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, położona przy ul. Szwoleżerów 130A/24 w miejscowości Ząbki, powiat wołomiński, składającej się z działki ewidencyjnej nr 103 o pow. 217 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00076370/9, stanowiącej własność Ireny Rachubik i Zbigniewa Rachubik. Suma oszacowania wynosi 576 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 432 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 57 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowe zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank SA 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczegółowe obwieszczenie znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
33911931
drukuj ogłoszenie