Ogłoszenie

Komornik Sądowy informuje, że odbędzie się licytacja nieruchomości w Jasienicy

mazowieckie, Jasienica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sadowa, 05-240, Jasienica, mazowieckie
Cena
226 392 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-06-2019
Numer ogłoszenia
33911934
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik. na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2019 r. o godz. 11.30 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie Prądzyńskiego 3A odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 05-240 Jasienica, Sadowa 27, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00050266/9 stanowiącej własność dłużników: Agnieszka Radzka i Mirosław Radzki w udziałach wynoszących po 1/2. Suma oszacowania wynosi 339.588.00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 226 392,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 33 958,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank S.A. 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczegółowe obwieszczenie znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
33911934
drukuj ogłoszenie