Ogłoszenie

Komornik Sądowy informuje, że odbędzie się licytacja nieruchomości położonej w Markach

mazowieckie, Marki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sienkiewicza, 05-270, Marki, mazowieckie
Powierzchnia
1 041 m2
Cena
253 333,33 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-06-2019
Numer ogłoszenia
33911935
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W WOŁOMINIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Artur Królasik na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2019 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie, Prądzyńskiego 3A, odbędzie się druga licytacja niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 4/2 z obrębu 0013 o powierzchni 0,1041 ha, położonej: 05-270 Marki, ul. Sienkiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00030484/7, stanowiącej własność dłużniczki Joanny Świetlik. Suma oszacowania wynosi 380.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 253.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38.000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: Alior Bank S.A. 22 2490 0005 0000 4530 9633 4072 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczegółowe obwieszczenie znajduje się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
33911935
drukuj ogłoszenie