Ogłoszenie

Wójt Gminy Podgórzyn ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie

dolnośląskie, Podgórzyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Podgórzyn, dolnośląskie
Powierzchnia
2 700 m2
Cena
2 000 000 zł
Numer ogłoszenia
33913301
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-562 Podgórzyn
Ulica
Żołnierska 14
Osoba kontaktowa
Gmina Podgórzyn

SzczegółyWÓJT GMINY PODGÓRZYN
powiat jeleniogórski, dolnośląskie
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Podgórzynie składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 10, 11, 12, 473/15, 462/7, 5/6 i 5/5 obręb 0005 Podgórzyn AM2 o łącznej powierzchni 0,2700 ha, ujawnione w księgach wieczystych: działki nr 10, 11 i 12 - JG1J/00062811/8, działki nr 473/15 i 462/7 - JG1J/00086140/7, działki nr 5/6 i 5/5 - JG1J/00085404/9. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 1566,94 m2.
W aktualnym opracowaniu planistycznym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej i usług.
Nieruchomość położona w Podgórzynie przy ulicy Żołnierskiej 113. Działka posiada pełnie uzbrojenie terenu.
Cena wywoławcza: 2.000.000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium w pieniądzu w wysokości 200.000,00 zł winno wpłynąć na konto depozytowe Gminy Podgórzyn Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Jeleniej Górze Nr 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej do dnia 11 lipca 2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska 14 parter sala nr 1.
Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 12 II piętro urzędu lub telefonicznie 75/75-48-116 oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.bip.net.pl
33913301
drukuj ogłoszenie