Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej ogłasza przetarg na nieruchomości położone w Kamionce Wielkiej 512

małopolskie, Kamionka wielka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kamionka wielka, małopolskie
Powierzchnia
5 281 m2
Cena
2 676 098 zł
Numer ogłoszenia
33914286
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
NOMICO S.J. REMBIASZ W. I S-KA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółySygn. akt V GUp 2/15.
1. Syndyk masy upadłości NOMICO Spółka jawna Rembiasz W. i S-ka w upadłości likwidacyjnej w Kamionce Wielkiej ogłasza przetarg na nieruchomości położone w Kamionce Wielkiej 512 na warunkach ustalonych przez Sędziego-komisarza: tj.;
a) działki ewidencyjne Nr 234/2 i 234/8 o łącznej pow. 0.5281 ha zabudowane
budynkami przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 2 513,24 m2 oraz udział w ?
części w działce ewidencyjnej Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, i udział w ? części w
działce ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiące utwardzone drogi dojazdowe
- cena oszacowania ogółem 2.676.098,00 zł netto,
b) działkę ewidencyjną nr 234/7 o pow. 0.4153 ha zabudowaną budynkami handlowo -
przemysłowymi o łącznej pow. użytkowej 1 481,21 m2 i udział w ? części w działce
ewidencyjnej Nr 234/6 o pow. 0,0186 ha, stanowiący utwardzoną drogę dojazdową
- cena oszacowania ogółem 1.884.075,00 zł netto.
Informuje się, iż działka Nr 234/5 o pow. 0,0258 ha, stanowiąca utwardzoną drogę dojazdową na podstawie uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka NR XVII/156/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. objęta jest prawem pierwokupu zastrzeżonym na rzecz Gminy Kamionka Wielka.
2. Cenę wywoławczą stanowią ceny oszacowania netto.
3. Warunki przetargu znajdują się u syndyka - "CAPRICORN" spółka z o.o. 33-300 Nowy Sącz, ul. Paderewskiego 36/2, tel. 18 441-07-34, 603 679 279 oraz na stronie internetowej www.capricorn.net.pl.
4. Oferty pisemne należy składać oddzielnie na każdą nieruchomość w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2019r. na adres syndyka jw. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "NOMICO - przetarg na działki....." .
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 8.10 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. dr Juliana Smolika 1 - sala 106 publicznie przez syndyka w obecności Sędziego -komisarza.
33914286
drukuj ogłoszenie