Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie ogłasza, że w dniu 28/06/2019 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej

zachodniopomorskie, Chłopowo, gm. krzęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chłopowo, gm. krzęcin, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
33915011
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
Bohaterów Warszawy 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk ogłasza, że w dniu 28.06.2019 r. o godzinie 9.15 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę przy ul. Wolności 14 w sali nr 3 odbędzie się
pierwsza licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1127/13 o łącznym obszarze 1,2018 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Chłopowo gmina Krzęcin. Działka nr 1127/10 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/11 o obszarze 3004 m2.
Działka nr 1127/12 o obszarze 3006 m2.
Działka nr 1127/13 o obszarze 3004 m2.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową częściowo utwardzoną. Nieruchomość położona jest w kompleksie gruntów rolnych i rekreacyjnych. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, wykorzystywana rolniczo z przeznaczeniem w studium pod projektowanie usługi turystyczne. Sąsiednie nieruchomości z takim samym przeznaczeniem w przeważającej liczbie także nie są zabudowane. Miejsce atrakcyjne ze względu na walory wypoczynkowe, bliskość licznych jezior, otoczenie lasów, łąk i pól. Nieruchomość usytuowana jest w odległości kilkuset metrów od jeziora. Działki posiadają pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez działkę 1127/1 oraz 529. Działki nie są uzbrojone - jest niepełne uzbrojenie w sąsiedztwie terenów w sieć elektroenergetyczą.
Suma oszacowania działki nr 1127/10 wynosi 106 251,48 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 688,61 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/11 wynosi 106 251,48 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 688,61 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/12 wynosi 106 322,22 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 741,66 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 632,22 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 1127/13 wynosi 106 251,48 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 688,61 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 625,15 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II o. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762.
Komornik Sądowy
Monika Sawicka - Kostiuczuk
33915011
drukuj ogłoszenie