Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie ogłasza licytacje na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 767 położonej w CHełmnie

kujawsko-pomorskie, Chełmno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, 86-200, Chełmno, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
18 200 m2
Cena
34 000 zł
Numer ogłoszenia
33914843
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Toruńska 3
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Przemysław Lorens (tel. (56) 651 07 96) ogłasza,że dnia
12 czerwca 2019 r. o godz. 9:00
w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie mającego siedzibę przyul. Toruńskej 3 w sali nr 9, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
należącej do: Andrzej Lis, stanowiącej:
nieruchomość gruntowa, składająca się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 767 o pow. 1,8200 ha.
Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny lub podmiot wskazany w art. 2a ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj.Dz. U z 2018r., poz. 1405) albo inny podmiot, który uzyskał zgodę Dyrektora GeneralnegoKrajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 976 § 1 kpc,
położonej:
86-200 Chełmno, Starogród,
dla której Sąd Rejonowy w Chełmnie V Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą nr KW 11610 [NKW: TO1C/00011610/3].
Suma oszacowania wynosi 34 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi25 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumyoszacowania, tj. 3 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającymprzetarg na konto komornika:
PKO BP SA 10 10205040 0000 6302 0174 3897.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyćnieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającym z treści art.37 § 1 k.r.io. oraz art. 977 k.p.c.
33914843
drukuj ogłoszenie