Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk w postępowaniu Sądu Rejonowego w Radomiu Sygn. akt V GUp 71/18 of oferuje sprzedaż nieruchomości

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Radom, mazowieckie
Powierzchnia
49,96 m2
Cena
63 200 zł
Numer ogłoszenia
33915364
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
26-600 Radom
Ulica
Chłodna
Osoba kontaktowa
SZPOTAŃSKI PIOTR W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk w postępowaniu Sądu Rejonowego w Radomiu Sygn. akt V GUp 71/18 of oferuje sprzedaż wskazanych w tabeli poszczególnych nieruchomości
Nr3.
Nieruchomości
i użytkowanie
wieczyste
inw.Numer
księgi
wieczystej
Opis
nieruchomości
/ użytkowania
wieczystego
Wielkość
udziału
w
prawie
Wart.
szacowania
Cena
wywoławcza
wadium
1RA1R/
00077542/5
Udziały
w lokalu
mieszkalnym
49,96 m2
ul. Struga 59 m 12
w Radomiu
i odp. udziały
w gruncie
1/279.00063.200 zł7.900 zł
2RA1R/
00008160/9
Udziały
w lokalu
mieszkalnym
ul. Chłodna 13 m1
- parter
pow. 72,51m2
i odp. udziały
w gruncie
1/616.20012.960 zł1.620 zł
3RA1R/
00008161/6
udziały
w lokalu
mieszkalnym
ul Chłodna 13 m 2
- piętro
73,55 m2
i odp. udziały
w gruncie
1/273.70058.960 zł7.370 zł
Pisemne oferty zakupu w Przetargu ofertowym z wolnej ręki, należy przesłać z wyraźnie zaznaczonym dopiskiem - PRZETARG CHŁODNA/STRUGA Sygn. akt V GUp 71/18 of - lub dostarczyć osobiście na adres: Biuro Syndyka Krzysztof Wypych, 26-600 Radom, ul. Focha 8/2 w terminie do 06 czerwca 2019. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wskazanego wadium na rachunek syndyk Krzysztof Wypych nr. 75 1050 1793 1000 0092 3490 9746 najpóźniej w dniu składania ofert.
Oferta musi zawierać cenę kupna wyrażoną kwotowo i słownie, powinna wskazywać, której nieruchomości dotyczy oraz powinna spełniać pozostałe wymogi formalne, tj. zawierać dane oferenta, kserokopię dowodu osobistego, numer PESEL- w przypadku przedsiębiorców: firmę i adres oferenta, zaświadczenie z rejestru, zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy oświadczenie o zapoznaniu się oraz o przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu, dowód wpłaty wadium, wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium i pozostałe oświadczenia zgodnie z regulaminem, który to można otrzymać łącznie z operatem szacunkowym, drogą mailową na wskazany adres oferenta. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 07.06.2019 r o godz. 12.15 zgodnie z regulaminem.
33915364
drukuj ogłoszenie