Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Poznania o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu, ul. Lubieńska 13 i 15.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
1 046 m2
Cena
500 000 zł
Numer ogłoszenia
33915000
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-841 Poznań
Ulica
Pl. Kolegiacki 17
Osoba kontaktowa
MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ I OBSŁUGI URZĘDU

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Poznania
o przetargu ustnym nieograniczonym na:
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W POZNANIU
stanowiącej własność Miasta Poznania
Oznaczenie
nieruchomości
wg
księgi
wieczystej
i
katastru
nieruchomości
PrzeznaczenieCena
wywoław-
cza
Wadium
Poznań,
ul. Lubieńska 13 i 15
obręb Golęcin
arkusz 04
działka 30/9 (Bp)
pow. 531 m2
KW PO1P/00101306/7
działka 30/10 (Bp)
pow. 515 m2
KW PO1P/00101306/7
pow. łączna
1046 m2
teren
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
500.000,- zł
(w tym
23% VAT)
50.000,- zł
Przetarg odbędzie się 29 lipca 2019 r. o godz. 10.00
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, sala nr 318.
Przetarg rozpocznie się o godz. 10.00 rejestracją osób uprawnionych. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 22 lipca 2019 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek bankowy. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Miasta Poznania: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania: PKO BP S.A. 07 1020 4027 0000 1202 1262 1555. Tytuł wpłaty winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez:
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP, ul. Gronowa 20;
zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania http://poznan.pl(nieruchomości na sprzedaż - aktualna oferta przetargowa);
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.poznan.pl(ogłoszenia, decyzje, rejestry / komunikaty do ogłoszeń / zbywanie nieruchomości - aktualna oferta przetargowa).
Treść ogłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 20, piętro XIII, pok. 1321 i 1322, tel. 61/ 82-71-581, 82-71-671, 82-71-674, 82-71-675, 82-71-862.
33915000
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: