Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości spółki 3T sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty Prawo własności lokalu użytkowego

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mełgiewska, Lublin, lubelskie
Powierzchnia
38,92 m2
Cena
114 126,6 zł
Numer ogłoszenia
33916546
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
20-072 Lublin
Ulica
Czechowska
Osoba kontaktowa
3T SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości spółki 3T sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Lublinie sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:
Lp.Przedmiot
sprzedaży
Minimalna
cena netto
2Prawo własności lokalu użytkowego
nr 013 o powierzchni 38,9210 m2
położonego w Lublinie
przy ulicy Mełgiewskiej 11C
w budynku wielokondygnacyjnym.
114.126,60 zł netto
Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "oferta na zakup majątku 3T sp. z o.o. w upadłości" należy składać do 6 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres:
Kancelaria Notarialna Notariusz Anna Kutnik, ul. Chopina 9/5, 20-026 Lublin.
Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu sprzedaży.
Bliższe informacje na temat oferowanych przedmiotów sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 887 407 374. Warunkiem niezbędnym do udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata na konto masy upadłości przed złożeniem oferty kaucji w wysokości 10% minimalnej cenny netto, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej oferty i ulegnie przepadkowi na rzecz masy w przypadku wycofania się oferenta od zawarcia umowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek numer 10 8025 0007 0714 0253 2000 0010. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
33916546
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: