Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Kasendra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Sądowej 2 w sali nr 65, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Ostrów Wlkp., ul. Olchowa

wielkopolskie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Łódź, wielkopolskie
Powierzchnia
958 m2
Cena
21 000 zł
Numer ogłoszenia
33917014
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY MARCIN KASENDRA

Szczegóły____________________________________________________________________________________________________________________________ OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KZ1W/00024169/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Kasendra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2019 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim mającego siedzibę przy ul. Sądowej 2 w sali nr 65, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Ostrów Wlkp., ul. Olchowa, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00024169/4.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działka nr 197 o powierzchni 958 m2; na terenie działki znajdują się pojedyncze drzewa - samosiejki i trawa, ponadto na działce znajduje się słup energetyczny wysokiego napięcia a nad działką przechodzi linia wysokiego napięcia, co uniemożliwia wykorzystanie jej na cele budowlane; w sąsiedztwie przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia.
Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Centrum w Ostrowie Wlkp.
nr 60 10202267 0000 4102 0035 5271
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
______________________________________________________________________________________________________________________________
33917014
drukuj ogłoszenie