Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w Lesznie przy ul. Tadeusza Makowskiego 10.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Powierzchnia
741 m2
Cena
456 480 zł
Numer ogłoszenia
33917423
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-603 Poznań
Ulica
Al. Wielkopolska 67/3
Osoba kontaktowa
KANCELARIA SYNDYKA PIOTR ORŁOWSKI

SzczegółyOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym położonym w Lesznie przy ul. Tadeusza Makowskiego 10
Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o nr 6/15 o powierzchni całkowitej 741,00 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej położonej w Lesznie przy ul. Tadeusza Makowskiego 10, wpisanej do Księgi wieczystej KW PO1L/00037218/9 z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) na następujących warunkach:
1. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres Piotr Orłowski Syndyk masy upadłości, Kancelaria Syndyka, Aleja Wielkopolska 67/3, 60- 603 Poznań, z czytelnym oznaczeniem na kopercie - "oferta zakupu nieruchomości Leszno".
2. Cena wywoławcza wynosi 456.480,00 złotych brutto.
3. Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 45.648,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości (Piotr Orłowski, Kancelaria Syndyka, Al. Wielkopolska 67/3, 60 - 603 Poznań) 07 1140 2004 0000 3902 7633 3008, oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży.
4. Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka.
5. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 24 czerwca 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 502 709 348, e-mail: piotr.orlowski@otsp.pl).
33917423
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: