Ogłoszenie

Ogłoszenie o pierwszej licytacji 1/16 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 343/4

mazowieckie, Nieporęt

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Norwida, 05-120, Nieporęt, mazowieckie
Powierzchnia
679 m2
Cena
1 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-07-2019
Numer ogłoszenia
33918604
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-120 Legionowo
Ulica
Norwida
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY W LEGIONOWIE

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI UŁAMKOWEJ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 2.07.2019 r. o godz. 9.15 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie, mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się pierwsza licytacja 1/16 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 343/4 o powierzchni 679 m kw. w kształcie wąskiego, wydłużonego pasa o długości około 227 m i szerokości około 3 m. Nieruchomość stanowi drogę dojazdową o nawierzchni żwirowej,
należącej do dłużnika: Robert Skoczek, Marlena Skoczek (wspólność ustawowa majątkowa małżeńska), położonej: 05-126 Nieporęt, Stanisławów Pierwszy, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00002068/1.
Suma oszacowania wynosi 1.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 975,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 7. O. w Warszawie 48 10901841 0000 0001 0714 2786.
Rękojmia wpłacona na rachunek komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.
33918604
drukuj ogłoszenie