Ogłoszenie

Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej połozonej w Sosnówce, gmiina Podgórzyn

dolnośląskie, Sosnówka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sosnówka, dolnośląskie
Powierzchnia
82 102 m2
Cena
6 568 160 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-08-2019
Numer ogłoszenia
33922118
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
58-562 Podgórzyn
Ulica
Żołnierska 14
Osoba kontaktowa
Gmina Podgórzyn

SzczegółyWÓJT GMINY PODGÓRZYN
powiat jeleniogórski, dolnośląskie
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Sosnówce składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 144/5 i 784/1 obręb 0007 Sosnówka gmina Podgórzyn AM 1 o powierzchni łącznej 8,2102 ha, dla której w Sadzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta JG1J/00050422/7.
Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania na cele usługowe z zielenią towarzyszącą, zlokalizowana nad zalewem Sosnówka, w odległości 8 km od Karpacza oraz 7 km od Jeleniej Góry.
Cena wywoławcza 6.568.160,00 zł
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Wadium w pieniądzu w wysokości 656.816,00 zł winno wpłynąć na konto depozytowe Gminy Podgórzyn Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Jeleniej Górze Nr 50 2030 0045 1110 0000 0102 1100 najpóźniej do dnia 09 sierpnia 2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska 14 parter sala nr 1.
Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.pl. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w pokoju nr 12 II piętro urzędu lub telefonicznie 75/75-48-116 oraz na stronie internetowej www.podgorzyn.bip.net.pl
33922118
drukuj ogłoszenie