Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości spółki MACROBAU Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Kluczborku

śląskie, Kluczbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kluczbork, śląskie
Numer ogłoszenia
156615
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości spółki MACROBAU Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kluczborku
ogłasza przetarg nieograniczony
naSPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonych w Kluczborku

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
1. nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/1, o powierzchni 59,468 m2, (KW nr OP1U/00079684/2) oraz udziału 10623/100000 w nieruchomości wspólnej (KW nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławcza wynosi120 912,00 zł netto;

2. nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/2, o powierzchni 63,085 m2 (KW nr OP1U/00079685/9) oraz udziału 11269/100000 w nieruchomości wspólnej (KW o nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławcza wynosi112 092,00 zł netto;

3. nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/3, o powierzchni 59,188 m2 (KW nr OP1U/00079686/6) oraz udziału 10573/100000 w nieruchomości wspólnej (KW nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławcza wynosi184 170,00 zł netto;

4. nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/4, o powierzchni 60,935 m2(KW nr OP1U/00079687/3) oraz udziału 10885/100000 w nieruchomości wspólnej (KW o nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławcza wynosi167 931,00 zł netto;

5. nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/5, o powierzchni63,246 m2(KW nr OP1U/00079688/0)oraz udziału 11298/100000 w nieruchomości wspólnej (KW o nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławcza wynosi111 543,00 zł netto;

6. nieruchomości lokalowej, tj. prawa własności lokalu mieszkalnego, położonej w Kluczborku przy ul. Moniuszki 4a/6, o powierzchni 62,648 m2(KW nr OP1U/00079689/7)oraz udziału 11191/100000 w nieruchomości wspólnej (KW nr OP1U/00044999/9). Cena wywoławczawynosi 158 115,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia9 lipca 2019 r. do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka).

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 516 564 553 lub pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl

 

drukuj ogłoszenie