Ogłoszenie

Druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, Świebodzin, os. Łużyckie 3d/9

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
50,2 m2
Cena
72 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-07-2019
Numer ogłoszenia
33922067
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
PL. WOLNOŚCI 1B/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W ŚWIEBODZINIE MACIEJ BARSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI udziału 1/2 w NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG1S/00043715/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12.07.2019 r. o godz. 9.20 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie, mającego siedzibę przy Park Chopina 3, w sali nr 6, odbędzie się
druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości
należącej do dłużniczki, położonej: 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 3d/9, Świebodzin, składającej się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c., o pow. użytkowej 50,20 m2, oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,9 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, c.o. i c.w. - ogrzewanie spółdzielcze. Do lokalu mieszkalnego przynależy udział związany z własnością lokalu wynoszący 196/10000 części, który stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu, oraz wspólne części i urządzenia budynku. Dla wyżej opisanego lokalu Sąd Rejonowy
w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00043715/7.
Suma oszacowania udziału 1/2 nieruchomości wynosi 72.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 48.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.230,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1. O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190 z dopiskiem na przelewie: wadium Km 676/13 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie, plac Wolności 1B/5, nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33922067
drukuj ogłoszenie