Ogłoszenie

Druga licytacja nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 543 m2 położonej w Szczańcu.

lubuskie, Szczaniec

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Szczaniec, lubuskie
Powierzchnia
543 m2
Cena
149 333 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-07-2019
Numer ogłoszenia
33922068
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
PL. WOLNOŚCI 1B/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W ŚWIEBODZINIE MACIEJ BARSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00008437/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski, tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12.07.2019 r. o godz. 9.10 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie, mającego siedzibę przy Park Chopina 3, w sali nr 6, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości
gruntowej, tj. działki nr ewid. 709/1 o powierzchni 0,2397 ha, należącej do dłużniczki, położonej: 66-225 Szczaniec, zabudowanej budynkami o przeznaczeniu handlowym i produkcyjnym o łącznej powierzchni zabudowy 543 m2 i łącznej powierzchni użytkowej 441,91 m2. Budynki były użytkowane w charakterze piekarni wraz z punktem sprzedaży wyrobów. Na dzień dzisiejszy nieruchomość nie jest użytkowana, budynki w złym stanie technicznym nadające się do rozbiórki lub generalnego remontu. Nieruchomość uzbrojona w instalacje: energetyczą, wodną i kanalizacyjną. Dojazd dogodny. Dla wyżej opisanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1S/00008437/7.
Suma oszacowania wynosi 224.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149.333,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.400,00 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1. O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 649/18 i inne, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie, plac Wolności 1B/5, nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15.00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33922068
drukuj ogłoszenie