Ogłoszenie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Baranowie, Przybrodzie, Rokowni, Gorzyniu, Grzysku Starym, Muchocinie.

wielkopolskie, Baranowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Baranowo, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33920916
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
60-637 Poznań
Ulica
Wojska Polskiego 28
Osoba kontaktowa
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

SzczegółyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
LOKALIZACJA: Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Baranowo, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 12/101 o pow. 0,3697 ha (przed podziałem dz. nr 12/80)
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00222538/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: ustanowiona służebność drogi koniecznej
CENA WYWOŁAWCZA: 144.183,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 177.345,10 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
3.MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KX - teren drogi pieszej, ZI - teren zieleni izolacyjnej, 1.KDW- teren drogi wewnętrznej.
LOKALIZACJA: Baranowo, gm. Tarnowo Podgórne, obręb Baranowo, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 10/82 o pow. 0,0277 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00222538/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 11.800,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 14.514,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem IT - teren infrastruktury technicznej.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 90.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 82.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 94.390,25 zł netto plus 23 % VAT, tj. 116.100,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 5MR - teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarczej.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 152/1 o pow. 0,1497 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 113.821,14 zł netto plus 23 % VAT, tj. 140.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 18MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 152/4 o pow. 0,1356 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 18MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/1 o pow. 0,1398 ha oraz udział w gruncie - działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/2 o pow. 0,1413 ha oraz udział w gruncie - działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/3 o pow. 0,1415 ha oraz udział w gruncie - działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/4 o pow. 0,1490 ha oraz udział w gruncie - działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 83.739,84 zł netto plus 23 % VAT, tj. 103.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/8 o pow. 0,1123 ha oraz udział w gruncie - działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 65.040,65 zł netto plus 23 % VAT, tj. 80.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 16MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/1 o pow. 0,1771 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 106.097,56 zł netto plus 23 % VAT, tj. 130.500,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/2 o pow. 0,1922 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 142.276,43 zł netto plus 23 % VAT, tj. 175.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/4 o pow. 0,1611 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 113.008,13 zł netto plus 23 % VAT, tj. 139.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/6 o pow. 0,1819 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 127.642,28 zł netto plus 23 % VAT, tj. 157.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/13 o pow. 0,1414 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 93.495,94 zł netto plus 23 % VAT, tj. 115.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 10MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Zielonka, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 342/4 o pow. 0,0876 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00228851/8
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 65.700,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 80.811,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Murowana Goślina działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 173 o pow. 0,8842 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 575.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy produkcji
i przetwórstwa rolnego, baz i składów z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej (2RPO).
Kupujący bierze na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy do 31.12.2020 r.
Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.
LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu "H" Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 "Puszcza Notecka".
CENA WYWOŁAWCZA: 195.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
2ZL - teren lasów.
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 4, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. 105,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 93,80 m2, udział w działkach nr: 70/4, 70/5, 70/6 o łącznej pow. 0,1890 ha, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1991/4275,
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu użytkowego i pomieszczeń gospodarczych, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO2A/00024451/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 82.600,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przyziemiu. Przynależą do niego cztery pomieszczenia gospodarcze usytuowane w wolnostojącym budynku. Lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wymogi pomieszczeń na stały pobyt ludzi.
Budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 8,20 o łącznej pow. 48,9100 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 1.956.400,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, są to tereny rolne, łąki
i pastwiska, granice strefy ochrony stanowisk archeologicznych.
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 33/5, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 o łącznej pow. 28,9893 ha, (dz. nr 66/13 - zabudowana budynkiem
dawnej chlewni o pow. użytkowej 780,50 m2)
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 1.200.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działki położone są na terenach oznaczonych następującymi symbolami:
- dz. nr 33/5 - 11.4 R - teren upraw rolnych, łąk i pastwisk, 11.3 ZN - teren zieleni nieurządzonej,
- dz. nr: 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 - 11.4 R - teren upraw rolnych, łąk i pastwisk
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 74/93 o pow. 0,1331 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 66.550,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 81.856,50 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11.23 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 8 lipca 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 320. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz
z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia
4 lipca 2019 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do 4 lipca 2019 roku
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa - Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.).
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://skylark.up.poznan.pl/content/rodo
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 406, e-mail: sgn@up.poznan.pl
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.
33920916
drukuj ogłoszenie