Ogłoszenie

Druga licytacja udziału w nieruchomości, w wysokości 1/2 części prawa użytkowania wiczystego działki, położonej w Babimoście.

lubuskie, Babimost

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Babimost, lubuskie
Powierzchnia
1 424 m2
Cena
38 902,09 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
12-07-2019
Numer ogłoszenia
33921105
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
PL. WOLNOŚCI 1B/5
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W ŚWIEBODZINIE MACIEJ BARSKI

SzczegółyOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI
nr KW ZG2S/00000428/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Maciej Barski tel. 6838227-81 wew. 24 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-07-2019r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę przy Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się
druga licytacja udziału w wysokości 1/2 części
prawa do użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 333 o pow. 0,1424 ha wraz z prawem do 1/2 odrębnej własności budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego należącego do dłużniczki, położonego: 66-110 Babimost, ul. Królowej Jadwigi 3, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG2S/00000428/2. Budynek mieszkalny składa się z dwóch pokoi, korytarza, kuchni, sypialni, łazienki, holu, letniej kuchni, skrytki kotłowni, drugiej kotłowni o łącznej powierzchni użytkowej 118,50 m2.
Suma oszacowania wynosi 58.353,13 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38.902,09 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 5.835,31 zł.
Rękojmia powinna być wpłacona albo na konto komornika
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Świebodzinie 98 1090 1593 0000 0000 5902 8190
z dopiskiem na przelewie: wadium Km 2330/12, albo gotówką w siedzibie kancelarii w Świebodzinie Plac Wolności 1B/5 nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00.
Osoby wpłacające wadium zobowiązane są do okazania się potwierdzeniem dokonanej wpłaty oraz wskazania konta bankowego, na które należy dokonywać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Licytacja może się nie odbyć z przyczyn niezależnych od komornika.
33921105
drukuj ogłoszenie