Ogłoszenie

Prezydent Wrocławia ogłasza pzretarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 81, położonej we Wrocławiu przy ul. Warciańskiej

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
776 m2
Cena
130 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-07-2019
Numer ogłoszenia
33922511
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
pl. Nowy Targ 1-8
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski Wrocławia

SzczegółyPREZYDENT WROCŁAWIA
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, przy
ul. Warciańskiej;
obręb: Pilczyce, AM-18, dz. nr 81 (B, RIVb);
GPS 51.14125 N 16.93847 E;
pow. działki: 776 m2;
KW nr WR1K/00262838/7;
Przeznaczenie nieruchomości zgodnie z decyzją nr 6380/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.11.2016 r. o warunkach zabudowy: budowa budynku jednorodzinnego wolno stojącego oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej;
Cena wywoławcza: 130 000,00 zł; Wadium: 13 000,00 zł
Podatek VAT doliczany jest do ceny ustalonej w przetargu.
Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 r. na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 22 lipca 2019 r.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.um.wroc.pl/gn oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl
Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
33922511
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: