Ogłoszenie

Prezydent Wrocławia ogłasza przetarg ustny na sprzedaż neizabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Jana Wesołowskiego

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jana Wesołowskiego, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
944 m2
Cena
210 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
22-07-2019
Numer ogłoszenia
33922512
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
50-141 Wrocław
Ulica
pl. Nowy Targ 1-8
Osoba kontaktowa
Gmina Wrocław

SzczegółyPREZYDENT WROCŁAWIA
ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, przy
ul. Jana Wesołowskiego;
obręb: Bieńkowice, AM-6, dz. nr 5/4, 5/8 (Bp, B); GPS 51.05056 N 17.09434 E;
pow. działki: 944 m2;
KW nr WR1K/00341327/0,
Przeznaczenie w mpzp: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
Cena wywoławcza: 210 000,00 zł; Wadium: 20 000,00 zł
Podatek VAT doliczany jest do ceny ustalonej w przetargu.
Wadium uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 r. na konto: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 10.00 dnia 22 lipca 2019 r.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: www.um.wroc.pl/gn oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. +48-71-777-72-83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl
Prezydent Wrocławia ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
33922512
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: