Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej ogłasza licytację nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie Górniczej ul .Sienkiewicza

śląskie, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dąbrowa Górnicza, śląskie
Numer ogłoszenia
156647
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-06-2019

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


OBWIESZCZENIE O I i II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej na podstawie art 110w ustawy z dnia 17 czerwca 1966r,o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018r., poz 1314 ze zm), podaje do publicznej wiadomości,że:
w dniu 26 lipca 2019,o godz 12:00 (pierwsza)
w dniu 23 sierpnia 2019,o godz 12:00 (druga)
w dniu 21 września 2019,o godz 12:00 (trzecia)
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej ,ul. Krasińskiego 33a, pok nr 410 odbędzie się pierwsza,druga lub trzecia licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym DPI POLSKA SP ZOO ,położonej w Dąbrowie Górniczej ul .Sienkiewicza b/nr numer działki 186/1 dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi Księgę Wieczystą nr KW KA1D/00021172/4

 

Lp  
Wyszczególnienie Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Wartość oszacowania

348.000, 00 zł

348.000,00 zł

348.000,00 zł

Cena wywoławcza

261.000,00 zł I termin

243.600,00 zł II termin

226.200,00 zł III termin

 

 

Cena wywołania w pierwszej licytacji wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 261.000,00 zł (słownie: dwieściesześćdziesiątjedentysięcyzłotych).
Cena wywołania w drugim terminie licytacji wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości i wyniesie 243.600,00 zł (słownie: dwieścieczterdzieścitrzytysiacesześćset złotych).
Cena wywołania w trzecim terminie licytacji wynosi 65% oszacowanej wartości nieruchomości i wyniesie 226.200,00 zł (słownie: dwieściedwadzieściasześćtysięcy dwieście złotych złotych)

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowanej wartości nieruchomości tj 34.800,00, (słownie: trzydzieściczterytysiaceosiemset złotych) ) Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tj. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej,ewentualnie przelewem -jednak tylko gdy kwota wpłynie do organu przed licytacją.

Zgodnie z art. 111 d §3 w/w ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które złożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.
W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze (od 12.07.2019r) w godz 9:00-11:00 będzie można oglądać nieruchomość pod uprzednim kontakcie telefonicznym nr tel 32/59 59 104 lub 516 231 296 oraz przeglądać w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Górniczej pokój 410 operat szacunkowy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości spod egzekucji.
Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji ,nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.
Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

drukuj ogłoszenie