Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Słubic ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu położonego w Słubicach

lubuskie, Słubice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Słubice, lubuskie
Powierzchnia
393 m2
Cena
1 250 000 zł
Numer ogłoszenia
33924230
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
69-100 Słubice
Ulica
Akademicka
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W SŁUBICACH

SzczegółyBurmistrz Słubic ogłasza
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Gminy Słubice położonego w Słubicach na Osiedlu Świerkowym 2D wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
Słubice, Osiedle Świerkowe 2D/1: wyodrębniona nieruchomość lokalowa o powierzchni 393,92 m?, zapisana w księdze wieczystej nr GW1S/00032064/4. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej obejmujący części wspólne budynku i prawo własności gruntu - działki nr 274/4 o powierzchni 1353 m? wynoszący 23101/100000 części zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031448/3 oraz udział wynoszący 4/149 części w działce nr 274/6 o powierzchni 4150 m? stanowiącej podwórze zapisany w księdze wieczystej nr GW1S/00031452/4. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz udziałem w podwórzu 1 250 000 zł. Wadium w wysokości 100 000 zł.
Pierwszy przetarg na ww. lokal niemieszkalny ogłoszony w dniu 7 stycznia 2019 r. odbył się 28 marca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Przetarg odbędzie się 5 września 2019 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto urzędu w banku Bank Spółdzielczy w Rzepinie, Oddział Słubice nr 37 8371 0009 0009 5514 2000 0060 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Słubicach.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na II piętrze Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 oraz na stronie bip.slubice.pl i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci.
Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach - Wydział Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury, pok. Nr 230 lub telefonicznie pod nr tel. 095 737 20 60 w godz. 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku.
Przetarg ogłoszono 13 czerwca 2019 r.
33924230
drukuj ogłoszenie