Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu informuje o drugiej licytacji użytkowania wieczystego gruntu oraz budynku położonego w Sosnowcu

śląskie, Sosnowiec

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sosnowiec, śląskie
Numer ogłoszenia
156662
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Dariusz Becker zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 9 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7 sala nr 141 odbędzie się:
D R U G A L I C Y T A C J A
użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa (do 5 grudnia 2089 r.) oraz budynku stanowiącego odrębną własność położonego w miejscowości Sosnowiec, przy ul. Nowopogońskiej 5 należącej do dłużnika TECHPROBUD Sp. z o.o. w Sosnowcu posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sosnowcu nr KA1S/00006878/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.273.040,00 zł
(brutto, w tym: wartość netto 1.848.000,00 zł oraz podatek VAT 425.040,00 zł).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwota: 1.515.360,00 zł.
(cena brutto, w tym: wartość netto 1.232.000,00 zł oraz podatek VAT 283.360,00 zł)
Nieruchomość powyższa składa się z trzech działek gruntu o nowych numerach geodezyjnych 4381, 5349, 4379 o łącznej powierzchni 996 m kw., stanowiących własność Skarbu Państwa, a oddanych do dnia 5 grudnia 2089 r. w użytkowanie wieczyste dłużnikowi, oraz budynku stanowiącego odrębną własność dłużnika. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym (dwupiętrowym), podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.922,26 m kw. - obszar powierzchni budynku wynika z opisu i oszacowania nieruchomości (pomiarów dokonanych przez powołanego biegłego) i jest niezgodny z zapisem w księdze wieczystej (w księdze wieczystej KA1S/00006878/6 wykazano, iż powierzchnia zabudowy wynosi 1600 m kw.). Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 227.304,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można również wpłacać na rachunek bankowy Komornika Sądowego Dariusza Becker w Alior Banku SA o nr. 20 2490 0005 0000 4530 3279 0572 z podaniem sygnatury sprawy KM 481/16. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 11.00-12.00, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu przy ul. Kaliskiej 7, w terminie dwóch tygodni przed wyznaczoną licytacją, stosownie do art. 953 § 1 pkt 5 kpc.

drukuj ogłoszenie