Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Przydziałki, Pawłówek, Łężyn.

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Konin, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33924400
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
Pl. Wolności 1
Osoba kontaktowa
MIASTO KONIN

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm. ).
Prezydent Miasta Konina
Ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, w obrębie Przydziałki, Pawłówek, Łężyn.
Lp.Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Nr księgi wieczystejPołożeniePrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoOpis nieruchomościObciążenia nieruchomościCena wywoławczawadium
1.1862 i 18640.1068 haKN1N/00039007/5Obręb PrzydziałkiMN-2
- zabudowa mieszkaniowa
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Magnetytowej. Dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 1862.Służebności nie dotyczą sprzedawanej działki73.000,00 zł
14.600,00 zł
2.18660.0800 haKN1N/00039007/5Obręb PrzydziałkiMN-2
- zabudowa mieszkaniowa
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Turkusowej.Służebności nie dotyczą sprzedawanej działki58.000,00 zł11.600,00 zł


3.804 i 8250.1257 haKN1N/00037863/9Obręb Pawłówek1MN/U
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy ul. Augusta Fieldorfa - Armii KrajowejSłużebności nie dotyczą sprzedawanej działki85.600,00 zł17.120,00 zł


4.8090.0669 haKN1N/00037863/9Obręb PawłówekMN
- tereny zabudowy mieszkaniowej
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy ul. Augusta Fieldorfa - Wincentego Witosa.Służebności nie dotyczą sprzedawanej działki49.100,00 zł9.820,00 zł

5.792 i 256/100.1075 haKN1N/00037863/9Obręb PawłówekMN
- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy ul. Witolda Pieleckiego - Armii Krajowej.Zobowiązanie do nieodpłatnego obciążenia nieruchomości74.000,00 zł14.800,00 zł
6.4690.0902 haKN1N/00043552/1Obręb ŁężynMN,U
-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej. Zgodnie z uchwałą Nr 80 Rady Miasta Konina z dnia 30.03.2011r. trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina działka znajduje się w granicach opracowania planu.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest pomiędzy ul. Regionalną - Mostową.Służebności nie dotyczą sprzedawanej działki
Na działce wzdłuż ulicy Regionalnej przebiega kanał technologiczny.
49.500,00 zł9.900,00 zł
1. W dziale III KW KN1N/00039007/5 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu. Służebność ta nie dotyczy sprzedawanych działek.
2. W dziale III KW KN1N/00037863/9 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe polegające na nieodpłatnej i odpłatnej służebności przesyłu oraz nieodpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu. Służebności te nie dotyczą sprzedawanych działek.
Zobowiązania:
Nabywca działki 792 i 256/10 zobowiązany będzie do nieodpłatnego obciążenia nieruchomości 792 i 256/10, obręb Pawłówek prawem służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Koninie ( sieć wodociągowa) - polegającej na możliwości korzystania z ww. nieruchomości dla potrzeb przeprowadzenia czynności eksploatacyjnych, modernizacyjnych, usuwania awarii i zapewnienia dostępu.
3. W dziale III KW KN1N/00043552/1 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe polegające na nieodpłatnej i odpłatnej służebności przesyłu . Służebności te nie dotyczą sprzedawanych działek.
4. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank S.A. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 18.07.2019 roku.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.
6. Termin i miejsce przetargu:
23 lipca 2019r./ wtorek /, godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, plac Wolności 1.
7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie przy placu Wolności 1, oraz Internet - strona : www.bip.konin.eu- zakładka
ogłoszenia i komunikaty i www.konin.pl- zakładka Nieruchomości Przetargi.
8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Urząd Miejski w Koninie przy placu Wolności 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami / pokój nr 2 / , tel. 63 24 01 235.
Prezydent Miasta Konina
33924400
drukuj ogłoszenie