Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska ogłasza że 17 lipca 2019r. o godz 8:30 odbędzie się druga licytacja nieruchomości rolnej zabudowanej położónej w Zawidzu - Chabowo Śwniary

mazowieckie, Sierpc

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sierpc, mazowieckie
Powierzchnia
42 900 m2
Cena
68 066,67 zł
Numer ogłoszenia
33926510
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W SIERPCU MONIKA JASIŃSKA

SzczegółyKm 33/17
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Monika Jasińska ogłasza, że: dnia 17.07.2019 r. o godz. 8.30 w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu mającego siedzibę 09-200 Sierpc, ul. Wiosny Ludów 1, w sali nr 22, odbędzie się
druga licytacja
nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej grunty orne - dz. nr 9 (grunty orne i las z
drzewostanem 25-letniej brzozy (900 m2) LsV, PsV, RV, RVI, W o pow. 3,11 ha), dz. nr 26 (grunty orne RVIb, RV, W o pow. 1,03 ha), dz. nr 91 (grunty orne ŁVI, PsV, RIVb o pow. 0,15 ha) o łącznej pow. 4,29 ha
położonej: 09-226 Zawidz, Chabowo Świniary,
dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33550 [NKW: PL1E/00033550/4].
Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i gruntów rolnych. Suma oszacowania nieruchomości wynosi 102 100,00 zł (sto dwa tysiące sto złotych). Cena wywołania, tj. 2/3 sumy oszacowania, wynosi 68 066,67 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć 67/100 złotych).
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 10 210,00 zł (dziesięć tysięcy dwieście dziesięć złotych). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku 97 1020 3974 0000 5702 0318 7960 - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nabywca licytowanej nieruchomości powinien spełnić warunki opisane w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - szczegółowe informacje dotyczące warunków przystąpienia do licytacji można uzyskać bezpośrednio w Kancelarii Komornika bądź telefonicznie (nr tel. 574 204 470).
33926510
drukuj ogłoszenie