Ogłoszenie

Syndyk masy upadości Anny Herbut ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego, nieruchomości i ruchomości upadlego

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Lublin, lubelskie
Cena
328 480 zł
Numer ogłoszenia
33926634
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-06-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
ADAM SIEDLACZEK

SzczegółySyndyk masy upadłości Anny Herbut - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zgodnie z Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 24 kwietnia 2019r. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego, nieruchomości i ruchomości upadłego łącznie, położonych w miejscowości Trzebnice 71, Gmina Chocianów, za cenę nie niższą niż łączna cena pakietu tj. 328,480,00 zł.
Termin składania ofert -21 dni od dnia ukazania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Z operatem szacunkowym wraz z wyceną można zapoznać się w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, w aktach sprawy V GUp 301/17 lub w Biurze Syndyka codziennie w dni robocze w godz. 9.00-14.00 (tel. +48 723 34 45 56) ewentualnie na stronie internetowej pod adresem www:kancelaria-empe.pl w zakładce ogłoszenia sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.
33926634
drukuj ogłoszenie