Ogłoszenie

SM „Załęska Hałda” ogłasza przetarg nieograniczony na najem pod działalność gospodarczą lokalu użytkowego

śląskie, Katowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Katowice, śląskie
Powierzchnia
76,92 m2
Numer ogłoszenia
156739
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda”
z siedzibą w Katowicach
przy ulicy Kwiatkowskiego 8,
tel. 32 254-75-64, 32 254-74-47, fax 32 204-53-14
www.zaleskahalda.pl; sekretariat@zaleskahalda.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony
na najem pod działalność gospodarczą lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w pawilonie handlowo-usługowym przy ulicy W. Witosa 17 w Katowicach o powierzchni 76,92 m2

1. Lokal wyposażony jest w instalację: wod.-kan., centralnego ogrzewania i elektryczną.
2. Adaptację lokalu najemca dokonuje na koszt własny w celu dostosowania go do jego potrzeb.
3. Kaucja zabezpieczająca w wysokości trzykrotnej opłaty czynszowej.
4. W lokalu nie może być prowadzona działalność uciążliwa dla otoczenia.
5. Przedstawiona oferta powinna zawierać informację:
- rodzaj prowadzonej działalności,
- proponowaną wysokość stawki eksploatacyjnej za jeden metr kwadratowy netto powierzchni lokalu - minimalna stawka eksploatacyjna 20,00 zł/m² netto plus media,
- termin przejęcia lokalu i uiszczania opłaty czynszowej.
6. Termin składania ofert do dnia 22.07.2019 roku – sekretariat Spółdzielni pokój nr 10.
7. Otwarcie ofert dnia 23.07.2019 roku o godz. 10.00 w Klubie Osiedlowym „Plus” przy ul. Witosa 17 w Katowicach.
Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok.6-8 lub telefonicznie pod numerem 32 254-74-47, 32-254-75-64 wew. 45, 46, 47.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie