Ogłoszenie

Burmistrz Sulęcina podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Sulęcinie obręb 47.

lubuskie, Sulęcin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
OS. SŁONECZNE, Sulęcin, lubuskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-08-2019
Numer ogłoszenia
33927982
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
69-200 Sulęcin
Ulica
LIPOWA 18
Osoba kontaktowa
GMINA SULĘCIN

SzczegółyB U R M I S T R Z S U L Ę C I N A
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości gruntowych niezbudowanych.
Nr przetarguPołożenieNr działkiPow. działki
/ha/
Księga wieczystaCena wywoławcza
brutto
/zł /
Wadium
/zł/
Opis nieruchomości
15/2018/VI
16/2018/VI
17/2018/VI
18/2018/VI
19/2018/VI
20/2018/VI
21/2018/VI
22/2018/VI
23/2018/VI
24/2018/VI
2/2019/III
Sulęcin
obręb 47
578
579
580
583
584
593
594
595
596
617
629
0.1211
0.1211
0.1211
0.1303
0.1319
0.1323
0.1307
0.1309
0.1321
0.1326
0.1444
GW1U/00027975/7
GW1U/00027976/4
GW1U/00027979/5
GW1U/00027966/1
GW1U/00027980/5
GW1U/00003029/7
GW1U/00003020/4
GW1U/00027986/7
GW1U/00019214/6
GW1U/00027967/8
GW1U/00028225/2
84.944,-
84.944,-
84.944,-
91.402,-
92.521,-
92.804,-
91.685,-
91.820,-
92.669,-
93.013,-
101.291,-
9.000,-
9.000,-
9.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
11.000,-
Dla działek obowiązujący jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr V/30/11 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Słoneczne II'' w Sulęcinie opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego nr 49 poz. 950 z dnia 22.04.2011 r.
Zapisy planu dla działek :
-593,594,595,596,583,584,617,629 -MN -tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej,
-580 w części oraz 578,579- MN- tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej w obszarze stanowisk archeologicznych podlegających ochronie.
Uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową przebiega w pasie drogowym ul. Jana Paska. Działki posiadają dostęp do działek wydzielonych pod drogi publiczne stanowiące własność Gminy Sulęcin oznaczonych w planie -KDD - tereny komunikacji kołowej. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ograniczeniami w rozporządzaniu, długami ani ciężarami .

Kolejne przetargi odbędą się 05.08.2019 r. od godz. 10 00 do 1245 ( co 15 minut ) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, wadium płatne jest w kasie Urzędu lub na konto Gminy Sulęcin -Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 01.08.2019 r. wymagana kwota znajdowała się już na koncie. Pełna treść ogłoszenia podana została do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń na parterze Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 oraz na stronach internetowych : www.sulecin.pl, www.bip.sulecin.pl. Szczegółowe informacje : Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6, telefon 95 777 0 935.
33927982
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: