Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własnośc nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy

lubuskie, Witnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Witnica, lubuskie
Powierzchnia
7 042 m2
Cena
585 000 zł
Numer ogłoszenia
33928671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-460 Witnica
Ulica
Plac Andrzeja Zabłockiego 6
Osoba kontaktowa
GMINA WITNICA

SzczegółyOgłoszenie Nr 20/I/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Witnica
z dnia 1 lipca 2019r.
Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości niezabudowanej położonej w Witnicy
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 1014/17 o pow. 0.7042 ha. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1G/00106041/6, nieruchomość przeznaczona jest na cele terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej. Symbol zapisu planu 5MW.
Cena wywoławcza: 585. 000,00 zł
Wysokość wadium: 58.500,00 zł
Sprzedaż nieruchomości nie jest zwolniona z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się 3 września 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego nr 6, w sali konferencyjnej.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca szczegółowe informacje została umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/przetargi/29/status/oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, pok. 26. Tel. (95) 721 64 58, (95) 721 64 61.
33928671
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: