Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Chełmży przy ul. Sikorskiego 16

kujawsko-pomorskie, Chełmża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, Chełmża, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
351,8 m2
Cena
450 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
11-09-2019
Numer ogłoszenia
33930043
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA CHEŁMŻY
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ :
LOKALU UŻYTKOWEGO o pow. 351,80 m2 oraz pom. przynależne piwnice o pow. 97,86 m2 położonego na parterze w budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Chełmży, stanowiącego własność Gminy Miasto Chełmża
Oznaczenie księgi wieczystej, nr ewidencyjny działki , powierzchnia: KW nr TO1T/00001693/1, obręb 4, dz. nr: 10/1 i 10/7 o łącznej powierzchni 0.019 ha;
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/160/17 Rady Miejskiej Chełmży, z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 2386 z dnia 5 czerwca 2017 r.) teren pełni funkcję:10 MW/MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej.
CENA WYWOŁAWCZA: 450. 000,00 zł. Wysokość wadium: 90.000,00 zł.
PRZETARG ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W DNIU: 11 września 2019 r. o godzinie 9:00,
w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, Sala Mieszczańska ( pokój nr 8 ).
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Miasta Chełmży, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.;
Strony internetowe: Urzędu Miasta Chełmży (www.bip.chelmza.pl, www.chelmza.pl)Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. (www.zgmspzoo.vot.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem:
(56) 639 23 48 lub (56) 675 22 91 wew. 48.
33930043
drukuj ogłoszenie