Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Henryka Gzyla Firma Ogólno-Budowlana " NOBUD " w upadłości ogłasza przetarg na wybór nabywcy nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kraków, małopolskie
Numer ogłoszenia
33931565
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
30-836 Kraków
Ulica
Jerzmanowskiego 14
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE COMBEX SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Syndyk masy upadłości Henryka Gzyla
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Henryk Gzyl Firma Ogólno-Budowlana "NOBUD" w upadłości
ogłasza pisemny przetarg na wybór nabywcy nieruchomości.
Konkurs składa się z dwóch części.
Dla części pierwszej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U1 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 73,34 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147257/4.
Dla części drugiej przedmiotem konkursu ofert jest lokal użytkowy U3 wydzielony w trzykondygnacyjnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami i garażami o powierzchni 47,94 m2 wraz z udziałem w gruncie zlokalizowany przy ul. Pędrackiego 32 w Tarnowie, objęty księgą wieczystą o numerze TR1T/00147258/1.
Obydwa lokale będące przedmiotem konkursu ofert nie posiadają pozwolenia na użytkowanie. Do ich użytkowania konieczne jest wykonanie części robót budowlanych. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi:
Dla części I - 163 426,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych);
Dla części II - 106 846,00 zł brutto (słownie: sto sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych).
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości:
Dla części nr I - 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100);
Dla części nr II - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł 00/100).
Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 97 1090 1838 0000 0000 8201 4531.
W tytule przelewu podając: "Wadium na ........ część/części Konkursu ofert".
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w języku polskim, osobiście albo przesyłką pocztową - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r. w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach na adres: Kancelaria doradcy restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, ul. Ładna 7/3, 31-444 Kraków. Otwarcie ofert odbywa się dnia 7 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka. Podmiotowi zainteresowanemu nabyciem nieruchomości, spełniającemu warunki do wzięcia udziału w Konkursie ofert, przysługuje w terminie 14 dni, od daty publikacji ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na portalach internetowych, uprawnienie do wystąpienia do Syndyka z wnioskiem o okazanie nieruchomości. Regulamin konkursu, operat szacunkowy dostępny jest w biurze syndyka lub na stronie internetowej syndyka www.restrukturyzacja.legal. Wszelkie informacje udzielane są także po mailowym zapytaniu przysłanym na adres biuro@restrukturyzacja.legal.
33931565
drukuj ogłoszenie