Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kaźmierz ogłasza nieograniczony prztarg ustny na dzierżawę nieruchomości

wielkopolskie, Kaźmierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Kaźmierz, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33932815
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-530 Kaźmierz
Ulica
Szamotulska
Osoba kontaktowa
GMINA KAŹMIERZ

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY KAŹMIERZ OGŁASZA NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI.
Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości :
Lp.Działka
Nr ewid.
Księga
wieczysta
Pow.
w ha
Miejsco-
wość
Opis
nierucho-
mości
Przeznaczenie w planie miejscowymCena
wywoławcza czynszu dzierżawnego
WadiumTermin wnoszenia opłatOkres
umowy
1234567891011
1.174/1
174/2
PO1A/
00022023/6
Łączna pow.1,12Gorgoszewoniezabudo-
wana
Pod tereny działalności gospodarczej
- w ewid.
grunt.
teren rolny
330,00 zł33,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
2.483/45PO1A/
00019392/7
Część o pow. 13,1247Kaźmierzniezabudo-
wana
Bez przezna-
czenia
- w ewid.
grunt.
teren rolny
9.100,00 zł910,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
3.156/5PO1A/
00020096/4
0,83Gaj Wielkiniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt
.teren rolny
300,00 zł30,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
4.1PO1A/
00022405/8
0,26Gorszewiceniezbudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt
.teren rolny
150,oo zł15,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
5.79/10PO1A/
00023410/3
0,5284Radzynyniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt
.teren rolny
220,00zł22,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
6.2/78PO1A/
00034844/4
6,2119Pierskoniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt
.teren rolny
5.000,00 zł500,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
7.46/1PO1A/
00019567/7
0,9086Chlewiskaniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt.
teren rolny
250,00 zł25.00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
8.1067PO1A/
00031880/7
0,1824Kaźmierzniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt.
teren rolny
180,00zł18,00zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
9.114/3PO1A/
00027041/3
0,32Dolne Poleniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt.
teren rolny
170,00 zł17,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
10.57PO1A/
00023421/3
1,72Sokolniki Małeniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt.
teren rolny
2.900,00 zł290,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
11.84PO1A/
00020095/7
Część 2,00Komorowoniezbudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
- w ewid.
grunt
.teren
rolny
2.100,00 zł210,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
12.81/27PO1A/
00020098/8
2,3850Pólkoniezabudo-
wana
Bez
przezna-
czenia
Ewid.
gruntów-
grunty
orne
4.000,,00 zł400,00 zł31.12.2019
i 31.08.2020
1.10.2019
do 31.08.2020
Wymienione nieruchomości muszą być wykorzystywane na cele rolne.
Urząd Gminy zastrzega sobie rozwiązanie umowy dzierżawy każdego roku po zbiorach.
Warunki przetargu:
Przetarg ustny odbędzie się w dniu 20 sierpień 2019r o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20.
Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić na określony obiekt.
Wpłata wadium musi nastąpić najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2018r na konto nr 83907200020200027320000005 Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kaźmierz ( adres- Urząd Gminy Kaźmierz ul.Szamotulska 20). Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.W przypadku uchylania się przez wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy , wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Kaźmierz.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20 pokój nr 27, tel. 29 18 065.
33932815
drukuj ogłoszenie