Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o nieruchomości przeznaczonej na uprawy rolne położonej w Lędzinach obręb Hołdunów

śląskie, Lędziny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Lędziny, śląskie
Powierzchnia
86 793 m2
Numer ogłoszenia
33932924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-143 Lędziny
Ulica
Lędzińska 55
Osoba kontaktowa
GMINA LĘDZINY

SzczegółyI N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl- na okres 21 dni, tj. od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r. zamieszczone zostały niżej wymienione wykazy:
a) wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonych do ponownego oddania w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (nieruchomości o łącznej pow. 8,6793 ha, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów oraz obręb Smardzowice),
b) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddana w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (działka nr 1317/52 o pow. 0,1302 ha, położona w Lędzinach, obręb Lędziny przy ul. Blych),
c) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddana w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (działka nr 105/1 o pow. 0,5190 ha, położona w Lędzinach, obręb Smardzowice w rejonie ul. Żeromskiego),
d) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lędziny, a przeznaczonych do ponownego oddania w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (nieruchomości o łącznej pow. 1,3259 ha, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Podmiejskiej),
- Załączniki do Zarządzeń Nr 0050.144-147.2019 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 12 lipca 2019 r.
Pełna treść ww. zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl.
33932924
drukuj ogłoszenie