Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o nieruchomości przeznaczonej na uprawy rolne położonej w Lędzinach obręb Smardzowice

śląskie, Lędziny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Lędziny, śląskie
Powierzchnia
5 190 m2
Numer ogłoszenia
33932924
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-07-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
43-143 Lędziny
Ulica
Lędzińska 55
Osoba kontaktowa
GMINA LĘDZINY

SzczegółyI N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy Lędzińskiej 55, 43-143 Lędziny, a także na stronach internetowych tut. Urzędu www.ledziny.pl- na okres 21 dni, tj. od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r. zamieszczone zostały niżej wymienione wykazy:
a) wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonych do ponownego oddania w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (nieruchomości o łącznej pow. 8,6793 ha, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów oraz obręb Smardzowice),
b) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddana w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (działka nr 1317/52 o pow. 0,1302 ha, położona w Lędzinach, obręb Lędziny przy ul. Blych),
c) wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny, a przeznaczonej do ponownego oddana w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (działka nr 105/1 o pow. 0,5190 ha, położona w Lędzinach, obręb Smardzowice w rejonie ul. Żeromskiego),
d) wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lędziny, a przeznaczonych do ponownego oddania w dzierżawę - na cele upraw rolnych - na czas oznaczony trzech lat (nieruchomości o łącznej pow. 1,3259 ha, położone w Lędzinach, obręb Hołdunów przy ul. Podmiejskiej),
- Załączniki do Zarządzeń Nr 0050.144-147.2019 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 12 lipca 2019 r.
Pełna treść ww. zarządzeń dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl.
33932924
drukuj ogłoszenie